Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Hướng dẫn cài đặt Bootrom NXD Linux bằng hình ảnh

A :CÀI ĐẶT SERVER LINUX


Click here to view the original image of 554x308px.

Linux Setup
Click here to view the original image of 554x308px.

Enter Yes
Click here to view the original image of 554x308px.
  
install Install to disk - ok
Click here to view the original image of 554x308px.

auto auto probe drivers - ok
Click here to view the original image of 554x308px.

Enter Yes
Click here to view the original image of 554x308px.

Enter Yes
Click here to view the original image of 554x308px.

Enter OK
Click here to view the original image of 554x308px.

auto auto-partition /dev/sda - ok
Click here to view the original image of 554x308px.

yes - ok


Click here to view the original image of 554x308px.

partition
Click here to view the original image of 554x308px.

cdrom Install from CDROM - ok
Click here to view the original image of 554x308px.

Enter OK
Click here to view the original image of 554x308px.

Enter OK
Click here to view the original image of 554x308px.

Enter OK
Click here to view the original image of 554x308px.

Enter OK
Click here to view the original image of 554x308px.

2.6.24.7-sim-2 – ok
Click here to view the original image of 554x308px.

Enter ok
Click here to view the original image of 554x308px.

Enter ok
Click here to view the original image of 554x308px.

Enter ok
Click here to view the original image of 554x308px.

Set IP address - ok
Click here to view the original image of 554x356px.

đặt IP cho server - ok 
Click here to view the original image of 554x308px.

Subnet Mask - ok
Click here to view the original image of 554x308px.

Gateway - ok 
Click here to view the original image of 554x308px.

DSN -OK
Click here to view the original image of 554x308px.


các bước còn lại làm giống trong hình 

Click here to view the original image of 554x308px.


Click here to view the original image of 554x308px.


Click here to view the original image of 554x308px.

Click here to view the original image of 554x308px.


Click here to view the original image of 554x308px.


Click here to view the original image of 554x308px.This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 554x415 and weights 7KB.
Click here to view the original image of 554x415px.


Click here to view the original image of 554x308px.


Click here to view the original image of 554x308px.


Click here to view the original image of 554x308px.
[QUOTE=amdgame;19474]Click here to view the original image of 554x308px.


Click here to view the original image of 554x308px.


Click here to view the original image of 554x308px.


Click here to view the original image of 554x308px.


Click here to view the original image of 554x308px.


Click here to view the original image of 554x308px.


Click here to view the original image of 554x308px.Click here to view the original image of 554x415px.


Click here to view the original image of 554x415px.


Click here to view the original image of 554x415px.


login : root 
pas : x


B : CẤU HÌNH NXP SERVER VA CILENT 

1 : cilent windown 


Network Connections - Local area Connection (LAN) - PropertiesQoS Packet Scheduler - gỡ bỏ UninstallYesProgram Client-nxdclient (Install Linux)


Click here to view the original image of 504x393px.

Next


Click here to view the original image of 506x393px.

Full Install - InstallOk


Click here to view the original image of 502x392px.

Close - restart

2 : os linux server

Click here to view the original image of 553x415px.

Click here to view the original image of 554x415px.

click nxp XP IO manager


Click here to view the original image of 554x415px.

vào DiskMan


Click here to view the original image of 554x415px.

Open Raw Disk - next


Click here to view the original image of 554x415px.

thấy tên image , chọn OS Windows XP và chúng ta chọn vùng HDD đặt trên Server Linux PHY đĩa.: Chọn ổ đĩa cứng Windows là như trong hình sẽ có HDD trong hai bi 1 dev / sda là Server Linux bi 2 dev / sdb là các cửa sổ XP mà tôi đặt thêm.sau đó nhấn Ok - hình zuoi click yes 


Click here to view the original image of 555x422px.

Close có nó


Click here to view the original image of 553x415px.

Nhấn vào đây để chọn chương trình NxD XP Boot Manager


Click here to view the original image of 554x415px.

chọn IO Server.


Click here to view the original image of 554x415px.

nhập địa chỉ IP cho máy chủ - và nhấn OK.


Click here to view the original image of 554x415px.

máy chủ IP dã có - bấm vào disk info


Click here to view the original image of 554x415px.

sau đó click vào Refresh


Click here to view the original image of 554x415px.

Sẽ có một image mà ta tạo ra ,sau đó Close 


Click here to view the original image of 554x415px.

sử dụng mục Options


Click here to view the original image of 554x415px.

Thêm vào Server sau đó bấm OK


Click here to view the original image of 554x415px.

WKS chọn menu và chọn Add WKS.


Click here to view the original image of 554x415px.Click here to view the original image of 554x279px.


Tên Wks: tên là gì đã cho chúng ta biết làm thế nào. 
MAC: Điền Địa chỉ MAC của khách hàng. Kiểm tra từ máy PC để các hệ thống máy tính 
chúng ta cần ít đĩa, chọn Run, gõ cmd, và sau đó nhập. Và gõ ipconfig / all như hình dưới đây

Click here to view the original image of 554x415px.

Kiểm tra các mục Khi hoàn thành, nhấn Enter OK.

Click here to view the original image of 554x415px.

Theo Online9999
3 : TẠO IMAGE CHO CILENT+ từ server


Server vào máy tính chương trình IO NXP Manager

Click here to view the original image of 585x205px.
Click vào menu để hiển thị các DiskMan NXP ManagerClick vào nút Add và chọn New Image File, sau đó kích NextEnter. Diskname: Tên file Image , và kích thước imageHệ thống sẽ cảnh báo bạn rằng một lưu trữ tập tin hình ảnh thành công. Button, nhấn YesSau đó đóng chương trình. click vào Closemở NXP XP Boot Manager


Click here to view the original image of 599x230px.

chọn OptionsNhấp vào import va export , click chọn Enable Client Upload và nhấn OKbấm vào DiskInfo IP của I / O Server Danh sách từ các kênh bên phải để 
hiển thị các file hình ảnh tạo ra. Nếu nó không hiển thị các nút Refresh.[/QUOTE]
]+ từ cilent ( windown )


vào Control Panel, chọn Client NXP 5 Console - vào NXP 5 UploaderSau đó click vào nút Tìm kiếm để tìm Địa chỉ IP của máy tính trong Server và Boot Disk Image File, chọn nó và nhấp vào nút Tạo, MountHệ thống sẽ cảnh báo bạn rằng các đĩa thành công. Button, nhấn OK


Click here to view the original image of 532x374px.

Để kiểm tra ổ đĩa để lưu trữ các tạo Image File, click vào DiskManagerClick here to view the original image of 507x396px.

NXP 5 tải lên cửa sổ, hãy nhấp vào tab Upload File trong Option toàn bấm Upload. Lựa chọn và chọn Thay đổi Đích đến Active Partition và định dạng các phân vùng NTFS là phân vùng Đích, và sau đó nhấp vào nút Refresh trước khi các nguồn quy định ổ đĩa và hình ảnh ổ đĩa lưu trữ. 
Src phân vùng: ổ đĩa nguồn vị trí. Đích phân vùng: đích lưu trữ hình ảnh. 
Hoàn tất, hãy nhấp vào Upload.Click here to view the original image of 507x393px.

ao chép hệ thống tập tin sẽ được thu thập từ nguồn đến các file hình ảnh khi đã hoàn tất, bấm vào Exit để thoát khỏi chương trìnhSau khi hoàn thành bước 7 và Server máy, quay trở lại menu Options một lần nữa trong xuất nhập khẩu, click Close trong Kích hoạt tính năng Client Upload
+ tính năng console ( remote ) 


Click vào hình ảnh sao chép trong Copy. Tùy chọn Chọn Copy chọn phân vùng.Physical Disk: Chọn ổ đĩa chính của Disk. 
Disk Partition: Tạo một phân vùng để Image. 
Đích Image File, nhấp vào Browse file Lưu hệ thống sẽ thiết lập tên file và sau đó nhấn nút Save sẽ được hiển thị.chọn nơi save ( luu trữ ) Và nhấn vào nút Start để bắt đầu sao chépao chép hệ thống hoàn thành sẽ thông báo cho bạn mà làm cho Copy hoàn thành. Button, nhấn YesFile hình ảnh có thể được kiểm tra và hoàn thành vào ổ đĩa để lưu trữ các file hình ảnh

Như chúng ta đã tạo Image File có thể mang lại Image File có sẵn với nó. Các bước như sau. 
Khách hàng sẽ được lưu trữ trên đĩa cứng kết nối với các file hình ảnh Server Linux Server Linux và xác minh rằng ổ cứng để xem hay không. Chuyển đến cấu hình hệ thống. 
Công cụ cấu hình hệ thống cửa sổ, hãy nhấp vào tab Disk. Quản lý đảm bảo rằng các ก์ cứng nhất hay không.Nếu ổ cứng của bạn để xem Server Linux Client và Linux vào cửa sổ chương trình File ManagementMở thư mục Media, phải bấm chuột vào một vùng trống, chọn Open Terminal Here

Terminal cửa sổ sẽ hiển thị các lệnh # mount / dev/sdb5 hd0 (# mount là con đường một để truy cập vào ổ đĩa), sau đó EnterHd0 vào thư mục, nhấp đúp chuột vào để mở thư mục Image File lưu trữ trước đó.Sẽ tìm thấy hình ảnh File tạo nhấp chuột phải và chọn CopySau khi Copy, sau đó vào thư mục mnt vào thư mục NXP vào thư mục trên đĩa và sau đó click chuột phải, chọn Create. Folder để tạo một thư mục mới


Sao chép và sau đó dán các tập tin trong thư mục được tạo ra tại Điều 13 của click chuột phải chọn Paste để dán fileSao chép hệ thống tập tin sẽ được hoàn thành sau khi Copy, đổi tên tập tin vào đĩa
Hoàn thành cửa sổ quản lý tập tin đã đóng cửa nó


Mở NxD IO DiskMan Manager
Click here to view the original image of 548x177px.

Nhấp vào nút disk info để thêm các file hình ảnh

Nhấp vào nút AddTạo mới cửa sổ Disk Wizard, chọn Open Image File, sau đó kích NextTrong Disk Path: Đường dẫn của Trình duyệt cho Image File tạo raKhi Path Image File và sau đó được tìm thấy trong đĩa này. Tên: Image File Name sẽ được hiển thị để chọn các file hình ảnh và bấm OK


Sau khi hoàn thành hệ thống sẽ cảnh báo bạn rằng một hình ảnh hoàn thành File, click Yes.
Sau đó bạn có thể kiểm tra file hình ảnh trong Windows XP NxD Disk Manager để thấy rằng có một file hình ảnh được thêm vào một tập tin , nó có thể hoàn thành để làm cho một file hình ảnh và sau đó Open New Image.
]+ 3 Extract phân vùng vật lý ( nhiều máy chạy cùng một image )


Sau khi ổ đĩa cứng từ máy tính đến máy Client Server Linux Linux đã có trên màn hình các chương trình Server để NxD XP IO Manager
Click here to view the original image of 539x180px.

Nhấn vào đây để mở DiskMan NxD Disk Manager XP
Nhấp vào nút Add để thêm các file hình ảnh
Click vào một file hình ảnh để Extract vật lý phân vùng và click Next
Trong Tên đĩa: Tên Image File
Sau đó, trong đĩa PHY: click Browse để xác định vị trí phân vùng bạn muốn Image File và click OK.
Sau khi xác định vị trí phân vùng xong, nhấn OK lần nữa để bắt đầu làm Image File.
Hình ảnh hệ thống tập tin sẽ được tạo ra tự động
Khi hoàn thành, hệ thống sẽ tạo ra các file hình ảnh hoàn tất, click Yes

Bạn sau đó có xem các file hình ảnh trong Windows XP NxD Disk Manager để thấy rằng có một file hình ảnh được thêm vào một tập tin au khi bạn tạo một file hình ảnh từ các cửa hàng hoặc bất kỳ cách nào Image File, bạn có thể sử dụng một máy tính khác . Điều này giúp tiết kiệm thời gian trong việc cài đặt Windows mới.

+ MỞ IMAGE ĐỂ UPDATE CÀI ĐẶT THẾM SOFTHAY UPDATE GAME CHO NXP 

Cập nhật bằng cách sử dụng Super WKS


Click here to view the original image of 554x415px.
Click here to view the original image of 554x415px.
Click here to view the original image of 554x415px.

Click here to view the original image of 554x415px.
Click here to view the original image of 554x415px.
Click here to view the original image of 554x415px.


chức năng này các bạn có thể cài đặt thêm soft hay chình sủa image cho file boot


Tin Học Đại Dương Xanh chúc các bạn thành công!!!!!
0937468637: Phan Ngọc LợiKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét